Inspectie en keuringen

Inspectie en keuringen

Inspectie en keuringen

Van de Blaak Technische Installaties uit Harskamp verzorgt al jaren vele inspecties en keuringen o.a. volgens de NEN 3140. Dit is een door de Arbeidsinspectie en door verzekeringsmaatschappijen erkende en bindende norm.

Periodieke NEN 3140 keuringen laten uitvoeren zijn richting werkgever en verzekeraar een bevestiging dat u er alles aan heeft gedaan te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Ons vakkundig opgeleid personeel heeft de juiste apparatuur en kennis in huis om een adequaat oordeel te vormen over de status van uw installatie.

Productiestilstand is een kostbare aangelegenheid. De storingsdienst van Van de Blaak Installataties is daarom 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Dat Van de Blaak Installataties ook in het onderhouds- en servicetraject steeds vaker wordt ingeschakeld heeft alles te maken met de ervaring en kennis die ons bedrijf heeft opgebouwd in het elektrotechnische installatievak. Een vakgebied dat voor ons geen geheimen meer heeft.

Inspectie

Voorkomen is beter dan genezen. Slecht functionerende installaties kunnen de continuïteit van uw organisatie en uw medewerkers in gevaar brengen. Of het nu gaat om kortsluiting, brand, onveilige situaties of onaangepaste arbeidsomstandigheden: voorkomen is beter dan genezen. Onze keuringen en inspecties garanderen uw veiligheid en comfort.

Gekwalificeerde inspecteurs

Onze inspecteurs voeren onafhankelijk de inspecties uit en koppelen ze, indien gewenst, aan een preventief onderhoudsprogramma. We voeren controles uit op alle netwerken, installaties en componenten op basis van een structureel en concreet elektrotechnisch veiligheidsbeleid. We lichten alle elektrotechnische installaties in uw organisatie door, bijvoorbeeld ten behoeve van ARBO-wetgeving en/of brandverzekeringen. Zowel laagspanning als noodstroombedrijf; tot op ieder kabeltje, relais en schroefje nauwkeurig.

Speciale diensten

Andere diensten op dit gebied zijn: thermografie, onderhoud en inspectie van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Immers, ook daarin kan vervuiling optreden, met alle risico’s voor uw aangesloten apparatuur. Thermografie biedt de mogelijkheid om de temperatuur en met name temperatuursverschillen van alle componenten te visualiseren zonder ze uit bedrijf te nemen. Het is een uitstekend hulpmiddel om problemen te lokaliseren en statuscontroles uit te voeren.

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

0318 457248
info@vandeblaak.nl